Kompleks Tarsis Club & Spa oferuje nowe usługi, z których możecie Państwo skorzystać:

Usługi Dodatkowe

SPŁATA ZOBOWIĄZAŃ KOMUNALNYCH

Usługa kosztuje 60,00 € z VAT za jeden rok kalendarzowy (od 1 stycznia do 31 grudnia), płatna dodatkowo do opłaty rocznej. Cena usługi nie zawiera kwot, wynikających ze zobowiązań.
Usługa obejmuje:
1. Płatność miesięcznych zobowiązań dotyczących energii elektrycznej i wody, a także rocznych zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości i śmieci.
2. Okresowo przewietrzenie mieszkania i sprawdzanie istnienia szkodników, dużej wilgotności lub innych uszkodzeń.
3. Czyszczenie syfonów na tarasie /balkonie/ raz w miesiącu, gdy nie korzystacie Państwo ze swojej własności, w celu zapobiegania powodziom we własnym lub w sąsiednim mieszkaniu.
4. Sprawdzanie mieszkania na wykluczone bezpieczniki elektryczne, zawieszone zawory hydrauliczne, ułożone meble balkonu, zapomniane żywności i nie wyrzucone odpady podczas Państwa nieobecności.
5. Ogrzewanie mieszkania Państwa w razie niskiej temperaturze, w celu ochrony przed zamarzania instalacji wodno-kanalizacyjnych i mienia.

Responsive image

 

KONSERWACJA ZAMKA ELEKTRONICZNEGO

Zamek elektroniczny to urządzenie elektryczne i jako takie wymaga okresowej konserwacji technicznej. Okresowa wymiana baterii pozwala uniknąć ewentualnych problemów z funkcjonalnością zamka oraz konieczności przeprogramowania. Po osiągnięciu napięcia baterii w pobliżu do krytycznego włącza się ochrona i sygnalizacja wysokiego tonu, która zaburza innych właścicieli.
Usługa kosztuje 12,00 € z VAT za rok kalendarzowy (od 1 stycznia do 31 grudnia) płatna dodatkowo do opłaty rocznej. Usługa obejmuje przeprogramowanie zamka elektronicznego, baterii i ich wymianę.

Responsive image

 

PROFILAKTYKA KLIMATYZATORA

Klimatyzator jest urządzeniem elektrzycznym, które skuteczne i sprawne działanie i długie życie wymaga okresowej konserwacji technicznej. Profilaktyka urządzenia i terminowa właściwa interwencja wyspecjalizowanego zespołu sprawia możliwość uniknięcia potencjalnych problemów z funkcjonalnością klimatyzatora i zatem zapewnienia najdłuższej pracy.
Profilaktyka jest przeprowadzana dwa razy w roku /wiosną i jesienią/, zawiera ogólną ocenę jego stanu, czyszczenie i dezynfekcja filtrów powietrza i wewnętrznego ciała czyściwem, pomiar wskaźników technicznych systemu, pomiar temperatury na wlocie i wylocie ciała wewnętrznego.
Usługa kosztuje 30,00 € / za 1 szt. Z VAT na okres jednego roku kalendarzowego (od 1 stycznia do 31 grudnia), płatna dodatkowo do opłaty rocznej.
Usługa nie obejmuje napraw i części zamiennych w razie potrzeby.

Responsive image

 

UBEZPIECZENIA W „TARSIS CLUB & SPA

Dlaczego należy zawrzeć ubezpieczenie! Ubezpieczenie zapewnia bezpieczeństwo. Przez ubezpieczenie rzeczy, które są ważne dla Państwa, można pomóc aby życie biegło bardziej zrelaksowane, można Państwu zapewnić bezpieczeństwo i komfort. Niewielu ludzi zdaje sobie sprawę, jak przydatne może być ubezpieczenie w danej chwili, myślą o ochronę ich własności tylko wówczas, gdy są do tego zmuszony. Ważne jest wykonanie ubezpieczenia na czas.
„Ubezpieczeniem majątkowym”, które oferujemy, dom Państwa będzie optymalnie chroniony i zabezpieczony przed szeregiem ryzyk objętych, a także „Ubezpieczeniem zdrowotnym”, które oferujemy osoby ubezpieczone mają bezpłatny dostęp do centrum medycznego i dentystycznego „Viva Clinic” w kompleksie Słoneczny Brzeg w razie wypadku i ostrej choroby lub ubezpieczyciel zabezpieczy osobę ubezpieczoną do rzeczywistych kosztów leczenia na podstawie złożonej faktury.
Ubezpieczenie może być zawarte w biurze „Tarsis Club & SPA”. Nasi pracownicy udzielą kompetentne doradztwo zawodowe, aby zapewnić niezbędną ochronę ubezpieczeniową dla Państwa i dla Państwa mienia.

Responsive image

 

REPREZENTACJA W ZAKRESIE UBEZPIECZENIA MIENIA

Do ubezpieczenia mienia należy przystąpić zawodowo i odpowiedzialnie. Reprezentacja w zakresie „Ubezpieczenia mienia” chroni interesy majątkowe ubezpieczonego mienia. Wraz ze wzrostem zmian klimatycznych i klęsk żywiołowych, w przypadku wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego występują krótkie terminy, w których należy powiadomić ubezpieczyciela o zdarzeniu ubezpieczeniowym. Procedury składania roszczenia o odszkodowanie są związane z osobistej obecności na miejscu. W tym celu, oferujemy reprezentowanie w rozliczeniu roszczeń wobec ubezpieczyciela w związku ze świadczeniem płatności ubezpieczeniowych. Odszkodowaniem wypłacanym przez ubezpieczyciela, możemy naprawić mieszkanie Państwa. W przypadku, gdy kwota odszkodowania nie jest wystarczająca, należy zapłacić kwotę dodatkową lub ubiegać się o wysokość odszkodowania od ubezpieczyciela.
Usługa kosztuje 60,00 € z VAT, płatna jednorazowo do premii ubezpieczeniowej, za okres ubezpieczenia.
Za wysokość odszkodowania ubezpieczeniowego lub ewentualną odmowę odszzkodowania, ponosi odpowiedzialność spółka ubezpieczeniowa. Relacje te są rozliczane między Państwem a spółką ubezpieczeniową.

Responsive image

Uwaga: W przypadku zainteresowania, możecie Państwo zażądać usługi na adres elektroniczny payments@tarsis-bg.com. Nasz pracownik poinformuje Państwa o sposobie płatności i wymaganej opłaty depozytowej odpowiadającej kosztów Państwa.