Вип пакет

УВАЖАЕМИ СОБСТВЕНИЦИ

 

Екипът на Тарсис Апарт има удоволствието да Ви предложи ВИП комплект услуги от които може да се възползвате.

Пакета услуги струва 60,00 € с ДДС за една календарна година(от 01 януари до 31 декември),заплащасе със годишната такса.

Пакета с услуги включва:

1. Заплащане на ежемесечните Ви разходи за електроенергия и вода, както и годишният данък сгради и такса за сметосъбиране, след предоставен паричен депозит от Вас в нашият офис .

2. Периодично два пъти в месеца и допълнително спрямо метерологичнете условия проветряване на апартамента Ви и оглед за вредители, висока влажност или други щети, във Ваше отсъствие.

3. Периодично два пъти в месеца и допълнително по наша преценка , почистване сифоните на терасата/балкон/ във Ваше отсъствие ,с цел предотвратяване наводняване на вашия или съседен апартамент (до вашият и под него).

4. Проверка на апартамента Ви за изключени ел.предпазители, спрени водопроводни кранове, прибрана балконска мебел, забравени храни и неизхвърлени отпадъци в края на летния сезон около 15- ти октомври.

5. Затопляне на апартамента Ви при ниски минусови температури, с цел предпазване на водопроводните инсталации и имуществото от замръзване.

6. Подготовка на апартамента Ви за Вашето пристигане, включване на ел.предпазители, пускане на водопроводни кранове, изкарване на балконска мебел, включване на бойлера и климатика, по предварителна заявка на e-mail: payments@tarsis-bg.com или tarsisapart@tarsis-bg.com до 72ч. преди пристигането Ви .