Да не забравя

Да не забравя

 

За да предпазите Вашата собственост в Тарсис от появата на евентуални проблеми в периода на Вашето отсъствие през зимните месеци, Ви препоръчваме да вземете следните мерки при напускане на комплекса след лятната си ваканция:

1. Упълномощете управляващата компания да следи състоянието на апартамента Ви и като се възползвайте от VIP пакета повече информация ще намерите в раздел Специални услуги

2. Преди да заминете, спрете водата в апартамента от спирателните кранове, проверете дали е изключен хладилника и дали няма налични хранителни продукти в него и го оставете отворен, за да се проветрява; спрете спирателните кранове на пералнята и съдомиялната в апартамента.

3. Приберете мебелите от терасата, ако е възможно приберете тентите на терасите и оставете щорите на прозорците в пуснато или крайно вдигнато състояние; те са силно податливи на счупване при силни ветрове.

4. Проверете дали има забравени включени осветителни тела в апартамента и на терасите.

5. Спрете бушоните с изключение на главния и този за контактите, ако оставяте включен хладилник!

6. Не забравяйте да оставите депозит, за заплащането на комуналните Ви разходи от управляващата компания, в периода на Вашето отсъствие в случай, че използвате VIP пакет.

7. В случай, че сте сменили патрона на входната си врата, моля оставете копие от ключа за апартамента си в офиса „Управляващата компания”. Влизането в имота Ви ще става само при основателна причина, а предаването на ключа става с приемо-предавателен протокол.

8. Не забравяйте да уведомите рецепция при напускане на комплекса (в края на престоя Ви). По този начин ни помагате да следим за сигурността на Вашата собственост.