Контрол на достъпа
Лична грижа

Достъпът до Вашия имот

почистване

Достъпът до Вашия имот

След като имота Ви бъде нотариално прехвърлен, Вие ще получите механичните ключове и ключ-картите за него от старият собственик на  имота.

Допълнителни ключ-карти, може да закупите в офиса на управляващата компания „Тарсис Апарт“ ООД, както и да получите съдействие за копие от механичният ключ, в случаите когато старият собственик е оставил такъв за съхранение.

Важно е да се запознаете с информацията за последващ достъп до имота, която ще намерите в раздел Пропускателен режим и контрол на достъпа.