Инструкция за работа с ТВ приемник
Инструкции

Инструкция за работа с ТВ приемник

тв приемник

Инструкция за работа с ТВ приемник

 

1.Включете телевизора от бутона за включване и изключване на дистанционното му.

2.Включете ТВ приемника от бутона за включване и изключване на дистанционното му. В предната страна на ТВ приемника
светва синя светлина.

3. На екрана на телевизора ще се появи следната визуализация

4. В случай, че картината не се визуализира или изписва надпис „няма сигнал“, изберете източник на телевизионния
сигнал с бутона (source), от дистанционното на вашия телевизор.

На екрана ще се изпишат всички устройства с които разполга телевизора ви: AV,SCART, HDMI, USB и т.н.,може да има
и по няколко брооя от вид. Изберете AV или HDMI с бутоните ▲/▼от дистанционното управление, в зависимост от вида
кабел с които е свързан ТВ приемника с телевизора, докато не се визоализира горната картина.

– Кабел АV (чинч)
– Кабел HDMI –

СТАРТИРАНЕ И ИЗБИРАНЕ НА ТЕЛЕВИЗИОННИ ПРОГРАМИ

След като е визуализирана картината на телевизора, вече трябва да
оперирате само и единствено с дистанционното на ТВ приемника!

1. Натиснете бутона

ОК
при избрана директория

2. На екрана ще се визуализират каналите от последно избраната категория .

3. Изберете желаният телевизионен канал с бутоните ▲/▼ и натиснете бутона ОК

СМЯНА / ИЗБИРАНЕ НА ДРУГА КАТЕГОРИЯ КАНАЛИ

1. Натиснете бутона със стрелка на ляво и ще
покажат всички категории програми

2. Изберете желаната категория с бутоните ▲/▼ и натиснете бутона ОК