Отдаване под наем на вашият имот

ОТДАЙ ПОД НАЕМ

 

Част от собствениците на апартаменти в Тарсис се възползват от услугата за отдаване на апартамента си под наем на Тарсис Хотел за времето, в което не използват имотита си.

За отдаването под наем се сключва отделен договор между собственика на апартамента и Тарсис Хотел. Собствениците могат да определят две седмици в рамките на т.нар. висок туристически сезон, през които ще почиват в имота си. За Вас като собственик е важно да определите тези две седмици предварително. Маркетингът, рекламата и включването на имота Ви в туристическата мрежа е първото задължение на Тарсис Хотел, според договора. Във връзка с това той подписва споразумения с туроператори и други организации, за да осигури максимална заетост на апартаментите, които се отдават под наем в Тарсис.

За да отдавате под наем апартамента си на Тарсис Хотел:

1. Трябва да е заплатена таксата за поддръжка и управление на комплекса, дължаща се от всеки собственик на Управляващата компания.

2. Обзавеждането на апартамента трябва да отговаря на стандартните за 4-звезден хотел (информация за това можете да получите ТУК);

3. Всички комунални разходи за предходни периоди (преди датата на подписване на договора), да бъдат платени.

4. Собственика трябва да използва VIP пакет

Извън разгара на туристическия сезон, включително през зимата, Тарсис Хотел продължава да се грижи за апартамента Ви, например като поддържането на чистотата и изправността на имота, за да може той успешно да се отдава под наем.

В периодите, когато апартаментът е отдаден на наематели, Ръководителят на Тарсис Хотел се грижи за това имотът да е готов за настаняване – да е почистен, оборудван с необходимото, като кърпи, спално бельо и други консумативи, както следи и за щети причинени от наемателите. Разходите за електричество, вода, почистване, туристически данък, реклама, категоризация и комисионни към туроператори са за сметка на Тарсис Хотел.

Вие получавате гарантиран договорен наем, всяка година през ноември. Плащането се осъществява по посочена от Вас банкова сметка, записана в договора Ви за отдаване под наем.

Заявка за оферта може да поискате на мейл – guest-relations@tarsis.bg