Плащане на такси, данъци и комунални сметки
Лична грижа

Плащане на такси, данъци и комунални сметки

почистване

Плащане на такси, данъци и комунални сметки

Три са ежегодните разходите, които трябва да предвидите по апартамента си в Тарсис:

1)  Годишната такса за поддръжка на комплекса е предмет на Договора Ви за поддръжка и управление. Точният й размер зависи от големината на имота Ви. Данните за размера й е наличен след 10-ти декември на предходната година, като крайният срок за плащане е 31 януари на текущата година, след изтичане на срока се начисляват лихви за забава на плащането.  Заплащането й може да се извършва физически в офиса на управляващата компания, по банкова сметка на управляващата компания или с регистрация в сайта на управляващата компания за електронни плащания в раздел Справка плащания.

2)  Всяко физическо и юридическо лице в България дължи два вида общински данъци за недвижимото си имущество в страната – данък върху сградите и такса за сметосъбиране. Данните за размера им е наличен след 1-ви март на съответната година и може да бъдат платени с 5% отстъпка до 30 април, а след 30 юни се начисляват лихви за забава на плащането. Заплащане им се извършва физически на касите в община Несебър или в офисите за платежни услуги на „Изипей“, но може и да направите регистрация в българската система за електронни плащания ePay.bg

3)  Разходите за комунални услуги (в случая – електричество и вода), са в зависимост от Вашето потребление, когато използвате имота. Заплащане им се извършва физически на касите на „Български пощи“ ЕАД или в офисите за платежни услуги на „Изипей“, но може и да направите регистрация в българската система за електронни плащания ePay.bg , както и чрез директен дебит от личната Ви банкова сметка издадена от българска банка.

– Данните за стойността на услугата за потреблението на електрическа енергия, е налична след 25-то число месеца, но отчетният период е за предходният месец. Сумата следва да се заплати в срок до 14 календарни дни от датата на издаване на фактурата, в противен случай следва прекъсване на електроподаването и за възстановяването му ще трябва да заплатите допълнителна такса . Отчитането на потреблението се извършва от дружеството „ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД, посредством индивидуален за имота отчиташ уред (електромер), които се намира в общо табло разположено в близост до сградата в която се намира апартамента, достъпа до него се извършва след предварителна заявка в офиса на управляващата компания.  Подробна справка относно цени, отчетен период и потребление (в kW/h), получавате във фактурата получена при плащането или на електронната поща след направена регистрация на сайта на електроразпределителното дружество evn.bg или лично от собственика в офис на дружеството EVN . За неточности във фактурата и прекъсване на захранването поради не платена фактура, управляващата компания Тарсис Апарт ООД няма отношение и не носи отговорност, всички въпроси следва да се отнасят към дружеството EVN.

– Данните за стойността на услугата за потреблението на питейна вода, е налична след 30-ти април и 30-ти септември, или след предоставен самоотчет във водоснабдителното дружество „ВиК Бургас“ ЕАД. Сумата следва да се заплати в срок до 10 календарни дни от датата на издаване на фактурата, в противен случай следва начисляване на лихви за забава на плащането, прекъсване на водоснабдяването не се осъществява. Отчитането на потреблението се извършва от дружеството „ВиК Бургас“ ЕАД, посредством индивидуален за имота отчиташ уред (водомер), които се намира в санитарното помещение (банята) на всеки апартамент или във входа на сградата разположен в непосредствена близост до апартамента.  Подробна справка относно цени, отчетен период и потребление (в м3), получавате във фактурата получена при плащането или на електронната поща след направена регистрация лично от собственика в офис на дружеството „ВиК Бургас“ ЕАД . За неточности във фактурата, управляващата компания Тарсис Апарт ООД няма отношение и не носи отговорност, всички въпроси следва да се отнасят към дружеството „ВиК Бургас“ ЕАД.

Разбира се, можете да се възползвате от предлаганият „ВИП“ пакет на управляващата компания, включващ и разплащане на Вашите комунални задължения, след оставен депозит за това.  Повече информация ще намерите в раздел Специални предложения.