Поддръжка на електронна брава

Поддръжка на електронната брава

 

Електронната брава е електроуред и като такъв има нужда от периодично техническо обслужване. Периодичната ПРОФИЛАКТИКА И подмяна на батериите, дава възможност да се избегнат потенциални проблеми по функционалността на бравата и необходимостта й от препрограмиране. При достигане на близкото до критичното напрежение на батериите се включва защита и сигнализация на висок тон, който обезпокоява останалите собственици. Тези няколко причини ще Ви поставят в некомфортна ситуация, с оглед избягването й Ви предлагаме два пъти в годината да извършим техническото обслужване на бравата и подМЯНА НА батериите.

Услугата струва 12,00 € за една календарна година (от 01 януари до 31 декември), доплаща се към годишната такса.