Новини

Улеснение за собственици

улеснение

 

За тези, които не искат да губят време за разплащане на битови сметки и ремонтни дейности по апартаментите, това е перфектната възможност!

 

Комплекс Тарсис клуб & Спа въвежда нов тип услуги, които са пожелателни, но не и задължителни за Вас:

 

1. « Заплащане на битови сметки»  – Годишна такса – 50,00 € / без ДДС

 Таксата включва, грижи за месечните Ви разплащания като превежда сумите от  Ваше име за ток, вода, данък сгради и такса смет за срок от една година.

 Таксата невключва, сумите по задълженията. Ако желаете да ползвате тази услуга, следва да предоставите депозит в размер на –  150.00€, като ще получавате периодична справка за изразходването му, а след изчерпване на депозита трябва да депозирате нов.

 

2. « Поддръжка на брава » – Годишна такса – 10,00€ / без ДДС

– Таксата включва поддръжка на входната врата (с карта) и подмяна на батериите за срок от една година.

 

3.  « Поддръжка на климатик » – Годишна такса – 25€ / без ДДС

– Таксата включва поддръжката на един климтик два пъти в годината – в началото и в края на сезона. Поддръжката се състои в проверка на всички  ел.връзки, тръбопроводи, хладилната система, защитен механизъм, компресор и почистване на филтрите.

В случай на извънредна ситуация, реагираме в рамките на 24 часа след сигнала. Сервиза включва услугата , но не и резервните части.

 

4. « Представителство пред застраховател» – Годишна такса – 50,00 € / без ДДС

При настъпването на застрахователно събитие, има действия обвързани със срокове описани в общите условия на договора. При неспазването им се губят застрахователните права За това предлагаме да Ви представляваме във взаимоотношенията със застрахователя, без да сме страна по договора. Предлаганите застраховки при нас са:

–  „Имуществена”  – богато разнообразие от застраховки за Вашия дом, предоставящи оптимално покритие за недвижимото и движимото имущество.

– „Медицинска” – медицинска застраховка на чужденците, които пребивават в Република България.

 

 

Данъкът върху добавената стойност (ДДС) в България е със ставка в размер на 20 %.

 

 

 Управител на „Тарсис клуб и СПА”