Ако желаете да научите повече за комплекса или искате да разпечатате подробно представяне на Tarsis Club & Spa, можете да използвате наличните ел. каталози. Те са в удобен формат, както за електронен преглед, така и с високо качество за директен професионален печат.

 

 

Catalog Tarsis Nova thumb
Е-брошура Tarsis Nova
Е-брошура (полски и английски език) – Tarsis Club & Spa /за преглед 96dpi/
Е-брошура (руски и английски език) – Tarsis Club & Spa /за преглед 96dpi/
Е-брошура (полски и английски език) – Tarsis Club & Spa /за печат 300dpi/
Е-брошура (руски и английски език) – Tarsis Club & Spa /за печат 300dpi/