Ważne! dla właścicieli

Do właścicieli apartamentów korpusów  1А , 1Б , 2А , 2Бi, w kompleksie Tarsis club

W zgodności ze zmianą w ogólnych warunkach i Rozporządzenia Nr4 o warunkach i trybie przyłączenia użytkowników i o korzytsaniu z systemów zaopatrzenia w wodę i kanalizacyjnych, Operator Zaopatrzenia w wodę i kanalizacji „Vodosnabdyavane i Kanalizacia” ЕАD, m. Burgas wymaga otwarcie indywidualnych rachunków samodzielnie wyodrębnionych nieruchomości w budynku do stałego albo sezonowego zamieszkiwania.

Dokumenty otwarcia indywidualnych rachunków wszystkich wyodrębninych nieruchomości wspólnoty mieszkaniowej składane są do odpowiedniego rejonu technicznego w m.Burgas, jednocześnie. Do tego celu jest niezbędnie aby każdy z Państwa wypełnił i udzielił w biurze przy Vladislava Stoilova, wymagane dokumenty i środki pieniężne do dnia 15.09.2016r.

Niezbądne dokumenty:

-          Wniosek o otwarcie indywidualnych rachunków

-          Dokument własności nieruchomości

-          Kopia zaświadczenia o wprowadzeniu do eksploatacji budynku  /Акt 16/

-          Specyfikacja środka pomiarowego (wodomierza) – rodzaj i data montażu.

-          Dokumenty o zapłaconych opłatach i depozytach wg ustalonego cennika zgodnie z rozkazem Nr 607/30.12.2008 r. „Vodosnabdyavane i Kanalizacia” ЕАD

 

Niezbędne środki pieniężne:

  • 30,00 lv. – opłata za rejestrację o otwarciu indywidualnych rachunków
  • 12,00 lv. – plomba nowopostawionego wodomierza
  • 100,00 lv. – zaliczka na wodę do  „ViK Burgas” ЕАD (depozyt)
  • 60,00 lv. – Zmiana środka pomiarowego (wodomierza) odpowiadającego wymaganiom art. 33 ust. 4 Rozporządzenia Nr 4. (obejmuje nowe urządzenie pomiarowe, demontaż starego i montaż nowego urządzenia)
  • 50,00 lv. – Opłata reprezentowania przed  „ViK Burgas” ЕАD.

 

 

Ogólnie wszystko : 252,00 lv.

 

 

…………………………………………………………………………………………………

Na podstawie art.34а Rozporządzenia Nr 4 o warunkach i trybie przyłączenia użytkowników i korzystania z systemów zaopatrzenia w wodę i kanalizacyjnych w budynkach – Dostawa, montaż, kontrola, utrzymywanie i remont indywidualnych wodomierzy są zobowiązaniem  użytkowników.

Na podstawie art. 34а tego samego rozporządzenia indywidualne wodomierze jako środki pomiarowe w budynkach – wspólnotach mieszkaniowych podlegają obowiązkowej okresowej kontroli na każde 10 lat na koszt użytkowników.

Kontrola zaświadczana jest znakami w trybie Rozporządzenia o środkach pomiarowych, które podlegają kontroli meteorologicznej. Przy braku tego znaku albo przy obecności znaku z wygasłym przedawnieniem inkasenci “ViK-Burgas” ЕАD dokonują zlecenia o okresowej kontroli odpowiednego wodomierza albo o jego wymianie na nowy, odpowiadający wymaganiom art. 33 ust. 4 Rozporządzenia Nr 4.